Binar Mustafa (#309) Helsingin valtuustoon!

Olen 33-vuotias yrittäjä ja toista kertaa ehdolla Helsingin valtuustoon. Helsingissä olen asunut kaksi kolmasosaa elämästäni, enimmäkseen Kumpulassa. Yrittäjyyden lisäksi minulla on työkokemusta muun muassa kansalaisjärjestöistä sekä yliopiston ja korkeakoulun kirjastoista. Olen hallituksen jäsen useassa yhdistyksessä ja lisäksi Helsingin työväenopiston johtokunnassa. Töiden lisäksi elämääni kuuluu korkeakouluopintoja, bloggaamista, aktiivista liikuntaa ja vapaaehtoistoimintaa. Päähuomion saa kuitenkin ponnistelu paremman maailman puolesta.

Edellisiin kuntavaaleihin verrattuna moni asia on pysynyt samanlaisena, mutta moni muuttunut myös huonompaan suuntaan. Yhteiskunta on yhä huolestuttavammin jakautumassa kahteen vastakkaiseen luokkaan, jossa harvalukuisen hyväosaisten joukon omaisuus kasvaa entisestään, samalla kun mittavalla määrällä vähäosaisia arki käy yhä haastellisemmaksi. Taloudelliset edut menevät asukkaiden tarpeiden edelle, julkisessa terveyspalveluissa on edelleen suuria haasteita, asukkailla on yhä vain rajalliset vaikuttamismahdollisuudet, yksityisautoilua suositaan vieläin ja asuminen on kohtuuttoman kallista.

Näihin tarvitaan edelleen muutosta, mutta lisäksi vaalit pidetään nyt tilanteessa, jossa talouskriisi ja oikeistopolitiikka ovat johtaneet yhteiskunnan alati pahenevaan kahtiajakautumiseen. Oikeisto esittää leikkaussuunnitelmia ja peruspalveluiden yksityistämistä ainoina vaihtoehtoina onnistuttuaan madaltamaan asukkaiden odotuksia niin paljon, että voi huoletta puhua arjen rapauttamisesta jopa vaalien alla. Oikeudet, joiden saavuttamiseksi työväenluokka joutui taistelemaan, ovat karsimisen tai yksityistämisen uhan alla. Tämä on estettävä!

Olen ehdolla, jotta voisin toimia vaihtoehtona oikeiston politiikalle ja puolustaa tasa-arvoa. Yksittäisten teemojen sijaan tulen taistelemaan kokonaisuuden puolesta asukkaiden hyvinvoinnin ja yhtäläisten palvelujen takaamiseksi. Tulen aloitteissa ja päätöksenteossa tukemaan linjaa, joka puoltaa vähäosaisten etuja, julkista palvelua, ympäristönsuojelua, panostamista joukkoliikenteeseen, asukkaiden päätösvallan lisäämistä ja tuloerojen kaventamista. Aina kun yksityinen taloudellinen etu ja asukkaiden peruspalvelujen takaaminen joutuvat vastakkain, teen kaikkeni jälkimmäisten turvaamiseksi.

Tavoitteenani on tasavertainen, joukkoliikenne- ja peruspalvelukeskeinen Helsinki, jossa on mahdollisimman vähän tuloeroja. Jos haluat saavuttaa saman, tule mukaan tukemaan työtäni. Yhdessä olemme vahvempia!

YLE:n vaaligalleria (sisältää myös videon): klikkaa tästä