På Svenska

Mitt namn är Binar Mustafa, jag är en 33-årig företagare, och kandiderar för andra gången att bli invald i Helsingfors stadsfullmäktige. Jag har bott två tredjedelar av mitt liv i Helsingfors, främst i Gumtäkt. Vid sidan av mitt företagande har jag även erfarenhet av att arbeta för medborgarorganisationer och på universitets- och högskolebibliotek. Jag sitter i styrelsen för Helsingfors arbetarinstitut, samt i styrelsen för flera föreningar. Vid sidan av mitt arbete ägnar jag min tid åt högskolestudier, bloggande, aktiv motion och volontärarbete. Mitt huvudfokus ligger dock på att kämpa för en bättre värld.

Sedan det förra kommunalvalet har mycket förblivit detsamma, och mycket förändrats till det sämre. Samhället håller på ett allt mera oroväckande sätt att uppdelas i två motsatta samhällsklasser, där en välmående minoritets förmögenhet fortsätter att växa, samtidigt som många missgynnade kämpar med en allt tyngre vardag. I dagens läge märks det allt tydligare att ekonomisk vinst går före invånarnas behov – den allmänna hälsovården kämpar fortfarande med stora utmaningar; invånarna har fortfarande endast begränsade möjligheter att påverka samhällsutvecklingen; privatbilismen gynnas, och boendet är orimligt dyrt.

Dessa ärenden kräver fortfarande en lösning, men detta val hålls dessutom i en tid då finanskrisen och högerpolitiken lett till en allt ökande samhällssplittring. Högern presenterar nedskärningsplaner och privatiserande av grundtjänsterna som de enda alternativen, efter att den lyckats sänka invånarnas förväntningar så lågt att dess förespråkare, till och med i valtider, öppet och oberört kan tala om att bryta ned välfärden. De rättigheter, som arbetarklassen stridit för, är under hot att strykas eller privatiseras. Detta måste förhindras!

Jag ställer upp i kommunalvalet för att kunna agera som ett alternativ till högerpolitiken, och för att försvara jämlikheten. Istället för att fokusera på enskilda teman kommer jag att kämpa för samhället i sin helhet, för att säkra likvärdiga samhällstjänster och invånarnas välmående. Jag kommer att stöda de initiativ och beslut som stöder de missgynnade, som gynnar offentliga tjänster, miljöskydd, satsningar i kommunaltraffiken, som ökar invånarnas beslutandemakt, och som minskar inkomstskillnaderna. När privat ekonomisk vinst står i vägen för invånarnas grundtjänster, kommer jag att göra mitt allt för att säkra det senare.

Mitt mål är ett jämlikt Helsingfors, där kommunaltraffiken och grundtjänsterna står i fokus, och där inkomstskillnader är möjligast små. Om du vill åstadkomma detsamma, kom med och stöd mitt arbete. Tillsammans är vi starkare!

Bio 2015

Under de senaste åren har vi sett flera tråkiga exempel på hur dagens politik strider mot människornas grundläggande rättigheter:

- I Jakobacka ligger arbetslöshetsprocenten på 15 %, och löntagarnas medelinkomst på 16 000€ per år (NYT-bilagan 11/2014)

- I slutet av 2013 fanns det nästan 40 000 unga arbetslösa (YLE 12.12.2013)

- En arbetslös med tre examina som inte hittar något arbete (HS 19.8.2014)

- En ung arbetslös som blev helt och hållet utan bidrag (HU 26.6.2014)

- Arbetslösa är sjukare, mår sämre och dör yngre än medeltalet. (Tesso 9.10.2014)

- En hemlös som övernattade i ett pappersinsamlingskärl höll på att mista livet i sopbilen (HS 3.4.2014)

- Hyrorna på ettor i Helsingfors har blivit ouppnåeligt höga för många studerande och löntagare (Taloussanomat 1.8.2014)

EListan på fall som dessa kunde tyvärr göras mycket längre, för de är inga engångsföreteelser utan beror på ett system som prioriterar det privata kapitalets intressen framom människors välmående. Den nuvarande politiken försöker ständigt rättfärdiga ojämlikhet, skära ned på bastjänsterna och upplösa den hårt vunna grunden till samhälleligt ansvar.

På grund av att människor behandlas på basis av deras identitet istället för deras universella människovärde har konservativa och omänskliga rörelser fått grogrund och ändrat på samhällsklimatet. Som motreaktion till populismen och rasismen kan också religiösa och etniska rörelser att vinna stöd t.ex. bland invandrare, något det extremislamistiska ISIS redan bevisat.

Vi behöver ett starkt vänsteralternativ, som sätter stopp för högermakterna och populisterna. Vi behöver ett system som vänder om de nuvarande politiska prioriteringarna och återställer människornas jämlikhet. Människornas välmående måste vara den grundtanke som genomsyrar samhället.